Voorwaarden hosting

1. Termijn & opzegging
1. Voor het afsluiting van een hostingpakket bij Tesink & Koenderink Webdesign geldt een minimumtermijn van 12 maanden. Deze termijn wordt stilzwijgend verlengd.
2. Opzeggen van een hostingpakket kan slechts na de eerste termijn van 12 maanden (zie punt 1.1) en met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk ondertekend te worden aangeboden aan Tesink & Koenderink Webdesign.

2. Voorwaarden
1. In overeenstemming met de algemene voorwaarden is het niet toegestaan om illegale content aan te bieden of te hosting op de webruimte. Indien dit toch gebeurt behoudt Tesink & Koenderink Webdesign zich het recht voor om enige overeenkomst die van kracht is te ontbinden zonder verdere kennisgeving.
2. In het geval van overschrijden van de aangegeven maandelijkse bandbreedte zal de extra gebruikte bandbreedte op de volgende factuur in rekening worden gebracht.

Copyright Tesink & Koenderink Webdesign 2008